شهید رضا کوه کمری
 
مقام معظم رهبري:سپاه پاسداران، ركن ركين و پايه‏ى محكم دفاع از انقلاب در كشور است.سپاه داراى شأن معنوى و انقلابى است؛ وليد و فرزند انقلاب است؛ تربيت‏شده‏ى دامان انقلاب است و به گردن انقلاب هم حق دارد.بسيج و سپاه پاسداران همچون دو بازوى جمهورى اسلامى باقى و نيرومند خواهند ماند.

اینک در بهمن ماه که سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را در بطن خود دارد ضرورت بیان دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی برای تقویت اعتماد به نفس ملی در مواجهه با خطرات و چالشهای فراروی انقلاب طی سنوات گذشته بدون اتکا و اعتماد به قدرتهای بیگانه ضروری است.
● آرمانهای انقلاب اسلامی ایران

«آرمان ها» همان اهداف سلبی و ایجابی انقلابند که مردم به منظور دستیابی به آنها علیه رژیم پهلوی شوریدند و تا سرنگونی آن از پای ننشستند. «دستاوردهای انقلاب» نیز آرمانهایی هستند که تحقق یافته اند.

آرمان های انقلاب اسلامی را از خلال شعارهای مردم در دوران پیروزی و پیام های رهبران سیاسی و فکری به خصوص رهبری منحصر به فرد امام خمینی(ره) با استفاده از روش تحلیل محتوا می توان شناخت.

این هدف ها و آرمان ها در روند نهضت اسلامی به صورت کلی و غیرشفاف بیان می شدند که پس از پیروزی انقلاب در کشاکش حوادث و رویدادها و نیز در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ تا حدی به طور شفاف بیان شده اند. مهم ترین آرمان های انقلاب در حوزه های سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد عبارتند از:

▪ آرمان های سیاسی

مهمترین آرمان های سیاسی انقلاب اسلامی عبارتند از:

۱) براندازی نظام سلطنتی و ایجاد حکومتی دینی و مستقل

۲) اداره امور کشور براساس شورا دعوت به خیر و امربه معروف و نهی از منکر

۳) نفی هر گونه ستمگری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری

۴) امنیت داخلی و نفی تفتیش عقاید سانسور و تجسس مگر به حکم قانون

۵) آزادی نشریات، مطبوعات اجتماعات و راهپیمایی ها و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون

۶) اتکا به آرای عمومی در اداره کشور و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش

۷) طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب

۸) محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی

۹) تقویت کامل بنیه دفاع ملی برای حفط استقلال و تمامیت ارضی نظام اسلامی

۱۰) تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان

۱۱) ایجاد روابط صلح آمیز متقابل با دولت های غیرمحارب

۱۲) حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان، در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر. موارد فوق برگرفته از اصول سه، شش، هفت، هشت، بیست ودو، بیست و سه، بیست و چهار، بیست و پنج، بیست و هفت، یکصد و پنجاه و دو و یکصد و پنجاه و چهار «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است.


 آرمان های فرهنگی و اجتماعی

مهم ترین آرمان های فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی عبارتند از:

۱) ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا

۲) مبارزه با مظاهر فساد و تباهی

۳) بالا بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی

۴) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تا سرحد خودکفایی کشور

۵) تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان

۶) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم در زمینه های مادی و معنوی

۷) ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور

۸) تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای عموم و تساوی همه در برابر قانون

۹) توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم

۱۰) تدوین قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی بر اساس موازین اسلامی

۱۱) برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ، نژاد و زبان

۱۲) برخورداری تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره

۱۳) آزادی های اجتماعی از جمله آزادی کار و حق دادخواهی برای هر فرد موارد فوق برگرفته از اصول سه، چهار، نوزده، بیست و هشت، بیست و نه، سی و سی و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به موارد فوق می توان از بین بردن مراکز و مظاهر فساد در جامعه، برچیدن ارتشا و تملق، احیای مفاهیم دینی هم چون جهاد و شهادت را نیز اضافه کرد.

▪ آرمان های اقتصادی

هر چند انقلاب اسلامی انقلابی اقتصادی نبود و به هیچ وجه با الگوهای مارکسیستی قابل تفسیر نمی باشد، در عین حال آرمان های آن شامل ابعاد اقتصادی نیز می شود:

۱) جلوگیری از غارت بیت المال توسط دربار و وابستگان شاه

۲) حفظ ذخایر زیرزمینی

۳) تلاش در راه پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک کشور از طریق برنامه ریزی اقتصادی، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و...

۴) استقلال و خودکفایی اقتصادی

۵) تامین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی

۶) پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه

۷) ریشه کن کردن فقر و محرومیت

۸) تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده

۹) تامین شرایط برای ایجاد اشتغال کامل

۱۰) تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد

۱۱) عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری

۱۲) منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار و ربا

۱۳) منع اسراف و تبذیر

۱۴) جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور

۱۵) تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی

۱۶) عدالت اقتصادی و کم کردن فاصله طبقاتی

۱۷) رسیدگی به روستاهای کشور و محرومیت زدایی از آنها.

- بعضی از موارد فوق برگرفته از اصول سه سی ویک و چهل و سه قانون اساسی است.

● دستاوردها

خدمات و فعالیت های نظام جمهوری اسلامی در ابعاد داخلی از گستره بسیار وسیعی برخوردار است که می توان در چند حوزه آنها را تقسیم بندی کرد:

۱) خدمات نظام در حوزه اقتصادی

۲) خدمات نظام و دستاوردهای انقلاب در حوزه فرهنگی، علمی و اجتماعی

۳) خدمات نظام و دستاوردهای انقلاب در حوزه سیاسی

▪ سایر دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی

۱) خلع ید خاندان پهلوی و هزار فامیل اشرافیت کهن از اقتصاد کشور

۲) خلع ید ایادی ملک های استعماری از اقتصاد کشور

۳) تصویب قانون کار و تلاش در جهت ارتقای منزلت و جایگاه کارگران

۴) تلاش در جهت رسیدن به خودکفایی در زمینه های مختلف

۵) لغو حاکمیت شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشور

۶) ملی شدن بانکها، صنایع مادر و زیر بناهای اقتصاد کشور

۷) اجرای طرح های بزرگ صنعتی مادر و تلاش در جهت تغییر نظام تک محصولی و در نتیجه افزایش سهم صادرات غیر نفتی

۸) پرداخت دیون خارجی به جای مانده رژیم پیشین در شرایط انقلاب، جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی

۹) شکوفایی استعدادها و نبوغ مردم در زمینه های صنعتی و علمی

۱۰) مبارزه با مصرف گرایی بی منطق

۱۱) کاهش سطح ضربه پذیری اقتصاد کشور با عبور از دشوارترین تنگناهای اقتصادی

۱۲) خلع ید از صهیونیستها در اقتصاد کشور

۱۳) توجه به عمران و آبادانی و نوسازی روستاها و نقاط محروم.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: بازخوانی دستاوردهای انقلاب اسلامی


تاريخ : پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩ | ٥:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : حامد | نظرات ()
تمامی حقوق مطالب برای شهید رضا کوه کمری محفوظ می باشد