جانم فدای رهبرمقتدر

هرکه میخواهد با دشمن مبارزه عملی کند، با فساد اقتصادی مبارزه کند

فساد مثل موریانه است؛ نگذارید که فساد و رشوه و پارتى‌بازى و اسراف و تجمّل و خرجهاى زیادى و مانند اینها، در دستگاهتان نفوذ بکند. 1392/06/06
هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر میکند. 1391/11/28
در پرونده‌هاى مفاسد اقتصادى، معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. 1387/04/05
من به همه‌ى مسؤولان کشور بارها گفته‌ام، امروز هم مجددا در این محضر عام تکرار مى‌کنم: بزرگترین مبارزه‌ى با امریکا، خدمت به این مردم است. هر که مى‌خواهد با دشمنان این ملت مبارزه عملى کارآمد کند، با فساد مبارزه کند. هر که مى‌خواهد با امریکا مبارزه اساسى کند، باید به این مردم خدمت کند. 1382/03/14

/ 0 نظر / 20 بازدید