حامد عزیز تسلیت میگوییم


چه سخت است مادر...

 

تشبیه کردن عشق بر روی شانه های فراموشی

 

وقتی میدانی که

 

پنج شنبه ای نیست تا رهگذری بر فراموشی ات فاتحه ای بخواند...

وصال  مادر مهربان ودلسوز شهید معظم سردار کوه کمری رابا دلدارش دردیار باقی  به خانواده ودلشکسته ایشان حامد عزیز تسلیت میگوییم .

/ 0 نظر / 26 بازدید