حماقت احتمالی آمریکا

مقتدر مظلوم - سوریه ویتنامی دیگر!

آیا نباید حماقت احتمالی آمریکا ، اسرائیل و متحدانش را به فال نیک گرفت؟

همه شواهد حکایت از آن دارند که اگر هیاهوی اخیر، عملیات روانینباشد، روز واقعه نزدیک شده و انتظارهای چندین و چند ساله برای انتقام رو به پایان است.

روزی خواهد رسید که در تاریخ ثبت شود ، آمریکا و  اسرائیل به دست ایران و رهبری آیت الله خامنه ای نابود خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید